Ytterby

Ytterby

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Skolvägen 10-40: Tvätt och fasadmålning