Ytterby

Ytterby

Skolvägen 10-40: Rengöring av tilluftventiler

Under vecka 46 kommer det att utföras rengöring av  tilluftsventilationen på alla lägenheter på Skolvägen 10-40. Arbetet utförs från utsidan. [2016-11-10]