Ytterby

Ytterby

Skolvägen 10-40: Tvätt och fasadmålning

Mellan vecka 34- 43 arbetar vi med att tvätta och måla fasader och komplementbyggnader i Ullstorp och slutligen vid Skolvägen i Ytterby.

Tak/fasadtvätt: V.34–36
Målning fasad: V. 37–41
Målning fönster: V. 38–43

Samtliga Komplement/förrådsbyggnader  
Tvätt: V. 26.
Målning: V. 28–31

Då arbetet är beroende av vädret är tidplanen preliminär och kan komma att ändras något.

Innan målningsarbetena startar på ert hus ber vi er flytta eventuell privat egendom på utsidan, ta undan planteringar vid husväggar, frilägga fasaden från ev. altan, markiser och dylikt så att målarna kommer åt att tvätta och måla hela huset. OBS! Håll alla fönster och dörrar stängda vid tvättning av tak och fasader samt parkera inga bilar nära byggnaderna.
             
Då ställningar kommer att vara uppmonterade under arbetets gång är det av stor vikt att ni talar med era barn om att de absolut inte får leka och klättra på dessa.

Arbeten kommer utföras mestadels med skylift och rullställning.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta arbete innebär för er hyresgäster. [2017-06-15]