Hyran

Hyran

Hyran betalas i förskott senast sista vardagen i månaden. Det innebär till exempel att mars månads hyra ska vara inbetald senast i slutet av februari. Kommer inte hyran in i tid går kravet till inkasso och där tillkommer inkassokostnad och ränta.

Du kan välja att betala din hyra via avi, e-faktura eller autogiro. Betalas hyran vid upprepade tillfällen in för sent riskerar du att bli av med hyreskontraktet och därmed din lägenhet.

Vad går hyran till?

Din hyra går till mycket mer än bara din enskilda lägenhet. Där ingår allt från fastighetsskötsel och uppvärmning till skatter och kommunala avgifter.

När man bor i hyresrätt betalar man för hela hyreskollektivet, på samma sätt som att dina skattepengar betalar för skola även om du inte har barn. Du är med och betalar för någon annans takbyte och de är med och betalar renoveringen av din tvättstuga.

Varför höjer ni hyran varje år?

Varje år ser vi över våra hyresnivåer och förhandlar dessa med Hyresgästföreningen.

Hyrorna är vår enda intäkt och eftersom nästan alla vi köper tjänster av höjer sina avgifter varje år får vi automatiskt högre omkostnader. Skulle vi inte höja hyran får vi mindre pengar över för exempelvis renoveringar.

Mycket av det vi köper in, som fjärrvärme och sophämtning, är baserat på taxebundna avgifter som vi inte rår över. Sedan får också de allra flesta en årlig löneförhöjning. För vår del innebär det att till exempel hantverkare tar lite mer betalt.

Kostnader 2015

2015 fick vi 197,5 miljoner kronor i hyresintäkter från våra bostäder, lokaler, garage och p-platser. Av dessa pengar gick 81,5 miljoner till driftkostnader - det vill säga till fastighetsskötsel, uppvärmning, el, sophämtning och vatten.

 

Av driftskostnaderna utgör fastighetsskötsel den största delen. Här ingår våra kostnader för fastighetsskötarna liksom för städning av gemensamma utrymmen, snöskottning och gräsklippning. Även uppvärmning är en stor utgiftspost.

Blankett

Anmälan om autogiro

Din hyra 2015

Hyresintäkterna 2015 har fördelats enligt nedan.

41% Driftskostnader:
fastighetsskötsel, uppvärmning, el, sophämtning, vatten, kabel-tv etc.

25% Underhåll:
inre och yttre underhåll, både åtgärder av felanmälningar och planerade projekt som målning av trapphus, omtapetsering och byte av golv

10% Administration:
Bland annat personal-kostnader, styrelse-, arkitekt- och konsultarvoden, IT-system och telefoni, kontorsmaterial, marknadsföring och kundtidning.

Övriga utgifter är kostnader för räntor och kommunal borgensavgift liksom skatt.

Läs gärna mer i vår Årsberättelse