Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ORREN 14 | ORREN 16 | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Kongahällagatan 1-7: Plantering av buskar/träd

27 april startar arbetet med att plantera träd och buskar utanför Kongahällagatan 1-7 i de omgjorda planteringsytorna. Planteringarna har tagits fram tillsammans med hyresgästerna och trädgårdskonsulter. Om några veckor kommer vi plantera perenner i rabatterna. [2017-04-21]

Gråbrödragatan 1-7: Avstängning av varmvatten

Måndagen den 20 februari mellan kl 8-16  stänger vi  av varmvattnet på Gråbrödragatan 1-7 för att utföra åtgärder i samband med legionella-saneringen. Varmvattnet beräknas vara avstängt mellan klockan 8-16. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och tvättstugorna kan användas som vanligt. [2017-02-15]

Klostergatan 2-8: Fönsterbyte

Nu påbörjar vi nästa etapp av fönsterbyte på Gula Komarken. Vi startar arbetet med att sanera fogarna runt fönstren. Fönstren i fasaden saneras från skylift.
När fönstren på balkongen skall saneras måste denna vara helt tömd. Hyresgäster kommer att få separat avisering i brevlådan inför denna del av arbetet.

Innan själva fönsterbytet kommer i gång inbjuds hyresgästern till ett informationsmöte i Hyresgästföreningens lokal på Vikingagatan 4 klockan 18:00 onsdag 22 februari. Då kommer entreprenören att redovisa i detalj hur fönsterbytet kommer att ske. [2017-02-09]

Gråbrödragatan 2-12 och 14-28: Avstängning av varmvatten

Tisdagen den 14 februari mellan klockan 8-16 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på Gråbrödragatan 2-12 och 14-28 för att kunna genomföra vattensanering. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och hyresgästerna kan använda tvättstugorna. [2017-02-08]

Anders Prästgatan och Klostergatan: Avstängning av varmvatten

Måndagen den 6 februari mellan klockan 8-16 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på Anders Prästgatan och Klostergatan för att kunna genomföra vattensanering. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och hyresgästerna kan använda tvättstugorna. [2017-02-02]

Kastalagatan 1-9, 10-24: Vattenavstängning

Den 1-2 februari kommer vi tyvärr att behöva stänga av vattnet i huset under kortare perioder på grund av installation av vattenfilter. Vi har, till och från, haft problem med brunt vatten i fastigheten och hoppas att detta filter kommer att hjälpa. Under tiden arbetet pågår kommer vår entreprenör att behöva stänga av vattnet under kortare perioder dessa dagar mellan kl 9-16. [2017-01-24]

Vikingagatan 2: Nya tvättider

Från och med 2 mars råder nya tider i tvättstuga 2 på Vikingagatan 2. Efter önskemål om andra tvättider på Vikingagatan 2, tvättstuga 2, genomfördes i december en undersökning i huset för att se om det fanns fler som ville ändra tvättiderna. Resultatet blev att vi från och med 2 mars inför tre tvättpass (8-12, 12-16 samt 16-20) istället för dagens fyra. För att praktiskt kunna genomföra detta kommer Ni att kunna boka tvättider fram till den 28 februari, sedan spärrar vi bokningen. Den 2 mars öppnar vi upp bokningen igen och ni kan boka som vanligt i båda tvättstugorna. [2017-01-18]

 


Orren 14

Kongahällagatan 80, 84 och 88: Målning tvättstuga

Mellan 8-15 maj målar vi tvättstuga 1 på Kongahällagatan 80, 84 och 88. Gilv, tak och väggar får nu färg och byter belysning till närvarstyrd sådan. Under tiden arbetet pågår är tvättstuga 1 avstängd och hyresgästerna hänvisade till att tvätta i tvättstuga 2. [2017-04-20]

Solhultsgatan 8: Garantiåtgärder

Vi fortsätter arbetet med att åtgärda brister som upptäckts i samband med 2-årsbesiktningen. 11-12 april genomför entreprenören justering av dörrar och fönster samt vissa tätningslister. [2017-04-03]

Kongahällagatan 38: Grävarbeten

Kungälv Energi gräver från och med vecka 12 och några veckor framåt på baksidan av Kongahällagatan 38 för att dra en ny fiberanslutning till villaområdet. [2017-03-16]

Solhultsgatan 8: 2-års besiktning

Torsdag 9 mars genomför vi tillsammans med entreprenörer och besiktningsman  en 2-års garantibesiktning av fastigheten och lägenheterna. Alla utrymmen ska besktigas och besiktningen beräknas att ta cirka 20 minuter per lägenhet. [2017-02-15]

Solhultsgatan 8: Tillgänglighetsbesiktningar

Tisdag 17 januari genomför vi besiktningar av tillgängligheten i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen på Trygghetsboendet. Hyresgäster har blivit meddelade med lapp om tid för besöket. [2017-01-03]


Orren 16

Kongahällagatan 2-38: Markarbeten

Vecka 18 startar vi markarbeten för fjärrvärmen i området, Varje bygnad ska förses med en egen fjärrvärmecentral för separat styrning av värmen. Markarbetena kommer att pågå mellan vecka 18-29 samt 32-40. [2017-04-21]


Rapphönan

Ingegatan 9-21: Planteringar

1 februari startar arbetet med borttagning av häckar och justering av markytor, L-stöd, samt anläggning av nya planteringar. Utformningen har tagits fram tillsammans med våra trädgårdskonsulter vilket har informerats om i ett utskick våren 2016. Anläggningsarbetet kommer att fortgå under 1-2 veckor. Plantering av växter blir av först när det är frostfritt ute, troligen i mars/april. [2017-01-24]

 

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Gula Komarken 

Gråbrödragatan 14-28, Kastalagatan 10-24, Kastalagatan 1-9: Takarbeten
Storken 1: Aptuskompletteringar i källare (förråd, cykelrum, barnvagnsförråd)
Storken 1: Fönsterbyte
Storken 4: Periodiskt lägenhets-underhåll

Orren 14

-

Orren 16

Ombyggnad av fjärrvärmekulvertar. Vi ska ersätta tre gamla undercentraler i höghusen mot 5 stycken nya, en i varje höghus. Arbetet genomförs för att få bättre styrning av värmen och mindre värmeförluster. (Projektet var ursprungligen planerat för 2016 men har tyvärr tagit längre tid än väntat).

Ombyggnad av 10 hissar: Funktionskrav teknik och miljöuppdateringar.

Rapphönan

Undersökning bland hyresgäster om intresse för nytt låssystem med brickor som används istället för nyckel till dörrar och tvättstugebokning samt porttelefoni.