Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ÖVRE KOMARKEN | NEDRE KOMARKEN | RAPPHÖNAN

Gula Komarken

Gråbrödragatan 2-28: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 41 startar arbetet med det periodiska lägenhetsunderhållet på Gråbrödragatan 2. Arbetet pågår fram till början av 2018 då det avslutas på nummer 28. Cirka 1 vecka innan tillträdet önskas till lägenheten blir hyresgästerna kontaktade av entreprenören med startdatum för just deras lägenhet. [2017-10-02]

Anders Prästgatan 1-3: El-avstängning till lägenhet

Torsdag 5 oktober mellan 10:00-12:00 måste vi tyvärr stänga av elen till er lägenhet. Detta på grund av inkoppling av nya elcentraler till de nya lägenheterna som byggs i källaren. [2017-10-02]

Gråbrödragatan 2-12: Vattenavstängning

Onsdag 14 juni mellan 9-12 behöver vi tyvärr stänga av varmvattnet på Gråbrödragatan 2-12 för att byta ut några rör i källaren. [2017-06-12]

Anders Prästgatan 1-7 och Klostergatan 2-8: Avstängning av varmvatten

Torsdagen 4 Maj mellan 9-16.00 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på grund av åtgärder i samband med legionella-saneringen. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och tvättstugorna kan användas. [2017-04-28]

Kongahällagatan 1-7: Plantering av buskar/träd

27 april startar arbetet med att plantera träd och buskar utanför Kongahällagatan 1-7 i de omgjorda planteringsytorna. Planteringarna har tagits fram tillsammans med hyresgästerna och trädgårdskonsulter. Om några veckor kommer vi plantera perenner i rabatterna. [2017-04-21]

Gråbrödragatan 1-7: Avstängning av varmvatten

Måndagen den 20 februari mellan kl 8-16  stänger vi  av varmvattnet på Gråbrödragatan 1-7 för att utföra åtgärder i samband med legionella-saneringen. Varmvattnet beräknas vara avstängt mellan klockan 8-16. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och tvättstugorna kan användas som vanligt. [2017-02-15]

Klostergatan 2-8: Fönsterbyte

Nu påbörjar vi nästa etapp av fönsterbyte på Gula Komarken. Vi startar arbetet med att sanera fogarna runt fönstren. Fönstren i fasaden saneras från skylift.
När fönstren på balkongen skall saneras måste denna vara helt tömd. Hyresgäster kommer att få separat avisering i brevlådan inför denna del av arbetet.

Innan själva fönsterbytet kommer i gång inbjuds hyresgästern till ett informationsmöte i Hyresgästföreningens lokal på Vikingagatan 4 klockan 18:00 onsdag 22 februari. Då kommer entreprenören att redovisa i detalj hur fönsterbytet kommer att ske. [2017-02-09]

Gråbrödragatan 2-12 och 14-28: Avstängning av varmvatten

Tisdagen den 14 februari mellan klockan 8-16 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på Gråbrödragatan 2-12 och 14-28 för att kunna genomföra vattensanering. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och hyresgästerna kan använda tvättstugorna. [2017-02-08]

Anders Prästgatan och Klostergatan: Avstängning av varmvatten

Måndagen den 6 februari mellan klockan 8-16 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på Anders Prästgatan och Klostergatan för att kunna genomföra vattensanering. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och hyresgästerna kan använda tvättstugorna. [2017-02-02]

Kastalagatan 1-9, 10-24: Vattenavstängning

Den 1-2 februari kommer vi tyvärr att behöva stänga av vattnet i huset under kortare perioder på grund av installation av vattenfilter. Vi har, till och från, haft problem med brunt vatten i fastigheten och hoppas att detta filter kommer att hjälpa. Under tiden arbetet pågår kommer vår entreprenör att behöva stänga av vattnet under kortare perioder dessa dagar mellan kl 9-16. [2017-01-24]

Vikingagatan 2: Nya tvättider

Från och med 2 mars råder nya tider i tvättstuga 2 på Vikingagatan 2. Efter önskemål om andra tvättider på Vikingagatan 2, tvättstuga 2, genomfördes i december en undersökning i huset för att se om det fanns fler som ville ändra tvättiderna. Resultatet blev att vi från och med 2 mars inför tre tvättpass (8-12, 12-16 samt 16-20) istället för dagens fyra. För att praktiskt kunna genomföra detta kommer Ni att kunna boka tvättider fram till den 28 februari, sedan spärrar vi bokningen. Den 2 mars öppnar vi upp bokningen igen och ni kan boka som vanligt i båda tvättstugorna. [2017-01-18]

 


Övre Komarken

Solhultsgatan 8: Tvättstuga avstängd

Onsdag 21 juni är tvättstugan avstängd på grund av arbete med ventilationen. Vi behöver såga och bila i ytterväggen något som kan orsaka störningar under dagen. [2017-06-12]

Kongahällagatan 80, 84 och 88: Målning tvättstuga

Mellan 8-15 maj målar vi tvättstuga 1 på Kongahällagatan 80, 84 och 88. Gilv, tak och väggar får nu färg och byter belysning till närvarstyrd sådan. Under tiden arbetet pågår är tvättstuga 1 avstängd och hyresgästerna hänvisade till att tvätta i tvättstuga 2. [2017-04-20]

Solhultsgatan 8: Garantiåtgärder

Vi fortsätter arbetet med att åtgärda brister som upptäckts i samband med 2-årsbesiktningen. 11-12 april genomför entreprenören justering av dörrar och fönster samt vissa tätningslister. [2017-04-03]

Kongahällagatan 38: Grävarbeten

Kungälv Energi gräver från och med vecka 12 och några veckor framåt på baksidan av Kongahällagatan 38 för att dra en ny fiberanslutning till villaområdet. [2017-03-16]

Solhultsgatan 8: 2-års besiktning

Torsdag 9 mars genomför vi tillsammans med entreprenörer och besiktningsman  en 2-års garantibesiktning av fastigheten och lägenheterna. Alla utrymmen ska besktigas och besiktningen beräknas att ta cirka 20 minuter per lägenhet. [2017-02-15]

Solhultsgatan 8: Tillgänglighetsbesiktningar

Tisdag 17 januari genomför vi besiktningar av tillgängligheten i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen på Trygghetsboendet. Hyresgäster har blivit meddelade med lapp om tid för besöket. [2017-01-03]


Nedre Komarken

Kongahällagatan 30-38: Hissrenovering

I början av nästa år kommer vi att börja byta ut de gamla hissarna. Under nedanstående veckor planeras hissarna att vara avstängda:

  • 30 A, B Vecka 2–5
  • 32 A, B Vecka 5–8
  • 34 A, B Vecka 8–11
  • 36 A, B Vecka 11–14
  • 38 A, B Vecka 14–17 [2017-11-30]

Kongahällagatan 2-4: Vattenavstängning

Torsdag 19 oktober mellan 8-16 behöver vi tyvärr stänga av vattnet på Kongahällagatan 2-4 på grund av arbetet med ombyggnaden av värmesystemet. [2017-10-16]

Kongahällagatan 2-38: Vattenavstängning

I samband med ombyggnad av värme- och vattenförsörjningen kommer vi behöva stänga av vattnet under måndag 9 och tisdag 10 oktober mellan 8-16. [2017-10-05]

Kongahällgatan 32-38: Bättre belysning i källarutrymmen

Vecka 42-46 byter vi armaturer i källarförråd, källargångar och cykelrum. Det blir nya rörelsestyrda ledarmaturer. Arbetet pågår i ungefär en vecka per hus och belysningen kommer tyvärr tidvis att vara avstängd. [2017-10-03]

Kongahällagatan 2-38: Vattenavstängning

I samband med ombyggnad av värme- och vattenförsörjningen kommer vi behöva stänga av vattnet i fastigheten mellan 8:00 - 16:00.

  • Måndag 2 oktober: Kongahällagatan 18-28
  • Torsdag 5 oktober: Kongahällgatan 2-38

[2017-10-02]

Kongahällagatan 4: El-avstängning till lägenhet

Torsdag 5 oktober mellan 14:00-16:00 måste vi tyvärr stänga av elen till er lägenhet. Detta på grund av inkoppling av nya elcentraler till de nya lägenheterna som byggs i källaren. [2017-10-02]

Kongahällagatan 2-38: Markarbeten

Vecka 18 startar vi markarbeten för fjärrvärmen i området, Varje bygnad ska förses med en egen fjärrvärmecentral för separat styrning av värmen. Markarbetena kommer att pågå mellan vecka 18-29 samt 32-40. [2017-04-21]


Rapphönan

Besiktning av inglasning

Tisdag 19 december besiktigar vi de inglasade balkongerna i området. Berörda hyresgäster har fått medelande om tid, vilka som utför besiktningen och kontaktupgifter till entrerepnören. Varje besiktning tar max 10 minuter per lägenhet. [2017-12-11]

Nytt låssystem får vänta!

Då upphandlingen av nytt låssystem, Aptus, har överprövats måste vi vänta på dom innan arbetet kan starta. [2017-11-30]

Inglasning balkong

Arbetet kommer att pågå mellan vecka 47-50 med start hos dem som bor på bottenvåningen vecka 47. Arbetet kommer att ske på dagtid mellan 07.00-17.00, med reservation om problem uppstår som gör att entreprenören är tvungen att jobba lite längre. Tillträde krävs till balkongen via lägenheten och entreprenören aviserar hyresgästen cirka två dagar innan. [2017-11-07]

Montering nya källardörrar

Under vecka 34–36 kommer vi att montera nya dörrar i källaren in till lägenhetsförråd, barnvagn/cykelrum och tvättstugor. Arbetet utförs för att förbättra säkerhet och trivsel samt som förberedelse för en framtida ändring av låssystem, till så kallat Aptus. Befintliga lås monteras tillbaka i de nya dörrarna tillsvidare, vilket innebär att ni har tillgång till berörda utrymmen precis som vanligt under och efter arbetet. [2017-08-17]

Ingegatan: Avstängning av varmvattnet

Fredag 19 maj mellan 9.30-13.30 kommer vi att stänga av varmvattnet på Ingegatan 1-21 för att vi skall kunna utföra arbete på VVC-ledning i källardelen, detta är sista avstängningen som behövs göras för detta arbete. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden. [2017-05-16]

Ingegatan: Planteringsarbeten

Onsdag 10 maj avslutas arbetet med borttagning av gamla häckar på Ingegatan 9-21. Torsdag 18 maj påbörjas arbetet med de nya planteringarna. [2017-04-28]

Ingegatan 9-21: Planteringar

1 februari startar arbetet med borttagning av häckar och justering av markytor, L-stöd, samt anläggning av nya planteringar. Utformningen har tagits fram tillsammans med våra trädgårdskonsulter vilket har informerats om i ett utskick våren 2016. Anläggningsarbetet kommer att fortgå under 1-2 veckor. Plantering av växter blir av först när det är frostfritt ute, troligen i mars/april. [2017-01-24]

 

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Gula Komarken 

Gråbrödragatan 14-28, Kastalagatan 10-24, Kastalagatan 1-9: Takarbeten
Storken 1: Aptuskompletteringar i källare (förråd, cykelrum, barnvagnsförråd)
Storken 1: Fönsterbyte
Storken 4: Periodiskt lägenhets-underhåll

Övre Komarken

-

Nedre Komarken

Ombyggnad av fjärrvärmekulvertar. Vi ska ersätta tre gamla undercentraler i höghusen mot 5 stycken nya, en i varje höghus. Arbetet genomförs för att få bättre styrning av värmen och mindre värmeförluster. (Projektet var ursprungligen planerat för 2016 men har tyvärr tagit längre tid än väntat).

Ombyggnad av 10 hissar: Funktionskrav teknik och miljöuppdateringar.

Rapphönan

Undersökning bland hyresgäster om intresse för nytt låssystem med brickor som används istället för nyckel till dörrar och tvättstugebokning samt porttelefoni.