Komarken

Komarken

GULA KOMARKEN | ORREN 14 | ORREN 16 | RAPPHÖNAN

Nordmannatorget: Garagestädning

Garagestädning sker onsdag 12 oktober mellan 8-11. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget. [2016-09-28]

Gula Komarken

Vikingagatan 2: Nya tvättider

Från och med 2 mars råder nya tider i tvättstuga 2 på Vikingagatan 2. Efter önskemål om andra tvättider på Vikingagatan 2, tvättstuga 2, genomfördes i december en undersökning i huset för att se om det fanns fler som ville ändra tvättiderna. Resultatet blev att vi från och med 2 mars inför tre tvättpass (8-12, 12-16 samt 16-20) istället för dagens fyra. För att praktiskt kunna genomföra detta kommer Ni att kunna boka tvättider fram till den 28 februari, sedan spärrar vi bokningen. Den 2 mars öppnar vi upp bokningen igen och ni kan boka som vanligt i båda tvättstugorna. [2017-01-18]

Gråbrödragatan 6-8: Takarbeten

I början av vecka 45 kommer vi att stätta upp en byggställning på baksidan av Gråbrödragatan 6-8 för att byta ut en del trasiga takpannor. Arbetet kommer att pågå under vecka 45. [2016-11-04]

Gråbrödragatan: Klippning av häck vid parkeringsplats

Den 8-9 november kommer vi att klippa häcken vid parkeringsplatserna på Gråbrödragatan. Efter önskemål från hyresgäster kommer vi att beskära häcken, så att ni lättare kan komma åt era motorvärmare. Arbetet kommer att utföras någon gång mellan klockan 07:00 och 17:00 och under den tiden vill vi att ni parkerar era bilar ca 1 meter från muren så att entreprenören lättare kan utföra arbetet. [2016-11-01]

Kongahällagatan 1-7: Förberedelser för nya planteringar

I slutet på vecka 43 påbörjas arbetet av de nya rabatterna på Kongahällagatan 1-7. Arbetet kommer att pågå under ca 1 vecka. Sedan kommer ny jord att läggas ut i rabatterna. Plantering av nya växter är väderberoende. Ev kommer planteringen att utföras till våren. [2016-10-20]

Anders Prästgatan 1-7: Fönsterbyte

Fönsterbytet startar vecka 40 på Anders Prästgatan 7. Därefter fortsätter man med nr 5 och så vidare. Allt beräknas vara klart första veckan i december. Arbetet i lägenheten beräknas ta 3-4 dagar. Entreprenören kontaktar hyresgästen när det är dags. Samtliga fönster förutom de i badrummen kommer att bytas. Även balkongdörrarna. [2016-10-05]

Gråbrödragatan 14-28: Byte till säkerhetsdörrar

Vecka 17 börjar vi arbetet med att byta ut dörrarna i källaren på Gråbrödragatan 14-28 till säkerhetsdörrar. Vi kommer att byta dörrarna in till utrymmen där lägenhetsförråden finns samt till cykelförråd och barnvagnsrum. Samma nyckel kommer att gälla i de nya dörrarna. [2016-04-21]

Storken 3/4: Beskärning av buskage

Efter önskemål från hyresgästerna och efter en rundvandring med våra trapphusvärdar kommer vi att med start vecka 8 att beskära buskagen vid piskställningar på området samt vid planket. [2016-02-19]

Kastalagatan 14-24: Fortsättning periodiskt lägenhetsunderhåll

Mellan februari och april fortsätter vi med det periodiska lägenhetsunderhållet på Kastalagatan 14-24. [2016-01-29]

Vikingagatan 2 och Kongahällagatan 1-7: Balkongrenovering

Vecka 2 startar balkongrenoveringen på Vikingagatan 2 och Kongahällagatan 1-7. Innan arbetet sätter igång behöver vi tillträde till samtliga lägenheter för uppmätning av balkongfronterna. Arbetet kommer att pågå till slutet av mars. Vi kommer även att genomföra reparationer på taket och gaveln under tiden. [2015-12-03]

 


Orren 14

Solhultsgatan 8: Tillgänglighetsbesiktningar

Tisdag 17 januari genomför vi besiktningar av tillgängligheten i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen på Trygghetsboendet. Hyresgäster har blivit meddelade med lapp om tid för besöket. [2017-01-03]

Kongahällagatan 80-88: Byte av takfläkt

Efter påsk byter vi frånluftsfläktarna på taken på Kongahällagatan 80-88 till en modell med högre brandklass. Samtliga fläktar byts under vecka 13 och den dagen bytet av fläkt sker i ditt hus stängs ventilationen av under tiden arbetet pågår. Veckan efter, vecka 14, sker injustering av fläktarna. Tiden däremellan fungerar ventilationen men ventilationsflödet kan vara större än normalt innan injusteringen är gjord. [2016-03-22]

Kongahällgatan 114-116: Ombyggnation av lokaler

Vecka 10 startar vi ett arbete med att bygga om lokalerna i bottenvåningen på Kongahällagatan 114-116. Arbetet startar med rivning av innerväggar och inredning vilket tyvärr kan komma att störa er boende. Arbetet utförs av Lidbergs Bygg och kommer att pågå fram till försommaren. [2016-03-02]

 


Orren 16

Kongahällgatan 34: Vattenavstängning

Tisdag 22 november mellan 10:00-12:00 måste vi tyvärr stänga av kall- och varmvattnet i huset på grund av underhåll av rör i källaren. [2016-11-18]

Kongahällagatan 30-38: Målning av källare och trapphus

Tisdag 22 november kommer vi att starta ett arbete med att måla källare och trapphus i entréplan på Kongahällagatan 30-38. Arbetet pågår fram till 18 december. Vissa dagar kommer det finnas en del avspärrningar. [2016-11-18]

Nya större evakueringsluckor

Under vecka 47 till 49 kommer vi att utföra markarbeten samt betongsågning för nya större rökevakueringsluckor genom källarväggen. Vi gräver ner stödmurar och sågar i ytterväggen vid höghusens baksidor samt gavel för att installera en ny röklucka/dörr som evakueringsmöjlighet från källaren. Detta gör vi för att förbättra brandskyddet i byggnaden. [2016-11-14]

Kongahällgatan 30-38 A-B: Byte av frånluftsfläktar

Under vecka 41-43 kommer vi byta frånluftsfläktarna på yttertaken. Den dagen som byte av fläkt sker, så stängs ventilationen av i trappuppgången. Injustering av fläkthastighet kommer att utföras någon/några dagar efter montering, vilket kan göra att ventilationen går på max fram till dess. [2016-10-06]

Kongahällagatan 2-28: Fasadtvätt

Med start tisdag 7 juni kommer vi att tvätta husfasaderna mot innergården på Kongahällagatan 2-28. Arbetet beräknas att pågå i 5-6 arbetsdagar mellan 7:00-17:00. Under tiden tvättning pågår är det viktigt att alla fönster hålls stängda, även vädringsfönster om det finns, så vatten ej kan komma in. PEAB kommer efter tvättning av fasaden även att putsa fönstren som kan bli nedskvätta. Arbetet sker från skylift på gården.

Tvättning sker med reservation att dagarna kan ändras under tiden som det utförs, så håll gärna fönster stängda längre tid än enligt nedan:

  • Kongahällagatan 2-10, 7-8 Juni
  • Kongahällagatan 12-16, ca 9 juni 
  • Kongahällagatan 18-22 , ca 10 juni 
  • Kongahällagatan 24-28, ca 11 juni

[2016-06-07]

Byte av tvättstugedörrar - garantijobb

Då vissa lås gått sönder på de nya tvättstugedörrarna, så har det beslutats
att Assa kommer med Safeteams hjälp att byta ut de resterande (8 st)  låskistorna i dörrarna  under slutet av vecka 15. [2016-04-12]

Byte av radiatorer

Vecka 17 beräknar vi att starta arbetet med att byta radiatorer (element) på hela Orren 16.

Läckande radiatorer är ett problem i området och många gamla radiatorer har rostat sönder och orsakat dyra vattenskador. Därför byter vi nu ut samtliga.

Arbetet utförs av BoVent VVS som meddelar dig som hyresgäst med lapp i brevlådan om dag och tid för besöket i din lägenhet. Vi startar i låghusen där det pågår preliminärt fram till vecka 20 innan vi går över till höghusen. I låghusen kommer allt arbete att genomföras under samma dag, först radiatorbytet och sedan besök för luftning och täthetskontroll. I höghusen sker dessa besök vid olika tillfällen. Innan bytet ber vi dig att flytta eventuella möbler och annat som kan stå i vägen för våra entreprenörer. [2016-03-31]

Kongahällagatan 32,34,36: Storstädning av tvätt-stugorna

Nu är det dags för den årliga storstädningen av tvättstugorna i området. Nedanstående dagar och tider är tvättstugorna stängda för städning:

  • Kongahällagatan 32: torsdag 18/2 8:00-16:00
  • Kongahällagatan 34: fredag 19/2   8:00-16:00
  • Kongahällagatan 38: onsdag 24/2   8:00-16:00

[2016-02-11]

Kontroll av porttelefon

Torsdag och fredag denna vecka 4 sker en kontroll av porttelefonen inför driftsättning av Aptus. Samtliga hyresgäster meddelas via lapp i brevlådan om dag och tid samt med kontaktuppgifter till entreprenören. [2016-01-25]

Kongahällagatan 36: Städning av tvättstugan

Onsdag - torsdag 20-21 januari sker en totalstädning av tvättstugan på Kongahällagatan 36 A och B. [2016-01-18]

Orren 16: Brickutlämning och driftsättning av Aptus

Under vecka 3 sker utlämning av Aptusbrickor på Orren 16 och vecka 5 driftsätter vi låssystemet. Läs på Mina sidor vilka dagar som gäller för din trappuppgång. [2016-01-07]


Rapphönan

Ingegatan 7-21: Avstängning av varmvattnet

Torsdagen den 22 december mellan kl 9-12 kommer vi att behöva stänga av varmvattnet på Ingegatan 7-21. Varmvattnet behöver stängas av för att vi skall kunna utföra åtgärder i samband med saneringen. Varmvattnet beräknas vara avstängt mellan kl 9-12. Kallvatten kommer att finnas som vanligt under tiden, och ni kan använda tvättstugorna. [2016-12-20] 

Ingegatan 1-21: Vattenavstängning

Onsdag 14 december mellan 7:00 – 16:00 kommer vattnet på Ingegatan 1-21 att vara avstängt då vi byter gamla avstängningsventiler i källaren som ej. Arbetet påverkar även tvättstugorna som ej kan användas under tiden.
Hyresgäster uppmanas tappa upp kallvatten inför dagen. [2016-11-30]

Trekungagatan 2-22: Avstängning av vatten

Torsdag 25 augusti kommer vattnet vara avstängt mellan klockan 12:00 och 14:00 då läckor på rör i källaren ska lagas. [2016-08-17]

Rapphönan: Avstängning vatten

Under måndag 23 och onsdag 25 maj kommer vattnet i fastigheten att stängas av kortare stunder medan en desinfektionsutrustning kopplas in. För att sanera varmvattnet i huset från bakterier ska utrustningen kopplas på det inkommande varmvattnet i husets undercentral. Medan detta görs behöver vi stänga av vattnet en kortare stund. Läs mer på Mina Sidor [2015-05-20]

Vattenavstängning - ändrade planer

På grund av problem med avstängning av vatten var vi tvugna att avbryta arbetet. Vår entreprenör återkommer måndag 21 mars för ett nytt försök. Avstängningen gäller då även hela Ingegatan 1-21 då ledningarna gick bakvägen, och samtliga tvättstugor. Arbetet pågår mellan 8:00 - 16:00. [2016-03-15]

Trekungagatan: Vattenavstängning

Måndag 14 mars mellan 08:00-16:00 stänger vi av kall- och varmvattnet på Trekungagatan 2-22. På grund av byte av avstängningsventiler för kall- och varmvatten i källaren måste tyvärr Kungälvs rör stänga av vattnet under tiden arbetet pågår. Blir arbetet färdigt tidigare än 16:00 så sätts vattnet på igen. Avstängningen drabbar även tvättstugan. [2016-03-02]

 

 

Planerade åtgärder 2016, Orren 16

  • Ombyggnad av fjärrvärmekulvertar. Vi ska ersätta tre gamla undercentraler i höghusen mot 5 stycken nya, en i varje höghus. Arbetet genomförs för att få bättre styrning av värmen och mindre värmeförluster. (Projektet har skjutits över på 2017 då planeringsarbetet tagit längre tid än väntat)