Fontin

Fontin

Fontinvägen 3 och 5: Fläktbyte

Tisdag och onsdag 10-11 januari byter vi takfläktarna på Fontinvägen 3 och 5.En förutsättning för arbetet är att vädret är med oss. Det är både takfläkten och styrutrustning som ska bytas och detta gör vi för att få ner ljudnivån på fläktarna. Under tiden arbetet pågår kommer husen vara utan mekanisk ventilation. Det kommer även att vara en mobilkran placerad på gatan för upp- och nerlyft av fläktarna. [2016-12-19]

 

Planerade åtgärder 2017 

Under 2017 fortsätter arbetet med att planera inför kommande stamrenoveringar. Dialog med hyresgäster, Hyresgästföreningen, styrelsebeslut och upphandling föväntar vi oss under året.