Romelanda

Romelanda

Insamling av matavfall på Hemvägen

31 maj startar insamlingen av matavfall på Hemvägen i Romelanda. I samband med detta blir det förändringar i var avfall ska slängas.

Från och med 31 maj ska hushållsavfallet slängas i kärl som kommer att vara placerade vid en nyanlagd sopstation placerad längs gatan ungefär vid mitten av husen. Där kommer även ett särskilt kärl för matavfall att finnas.

I samband med förändringen kommer personal från Kungälvs kommun att dela ut påshållare och påsar till våra hyresgäster på Hemvägen. Fler papperspåsar till matavfallet kommer sen att finnas i ett före detta kärlskåp mellan Hemvägen 22 och 24. [2016-05-13]