Centrum

Centrum

Östra centrum: Undersökning av fastigheter samt lägenheter

Inför framtida renoveringar genomför vi under slutet av januari tekniska undersökningar av fastigheter i centrum samt av utvalda lägenheter. Berörda hyresgäster har meddelats via brev. [2017-01-20]

Kristinedalsgatan 21: Installation av nytt låssystem

Mellan vecka 45-47 arbetar vi med att installera ett nytt låssystems inklusive porttelefon i fastigheten. [2016-10-24]

Rådmansgatan 41-43: Nu gör vi iordning gården

Vecka 42 påbörjas arbetet av de nya rabatterna på Rådmansgatan 41-43. Arbetet beräknas pågå under 1-2 veckor. Sedan kommer ny jord att läggas ut i rabatterna. Plantering av nya växter är väderberoende och kommer eventuellt att utföras till våren. [2016-10-13]

Ivar Claessons gata, Floragatan  3-5: Tvätt av loftgångar och balkonger

Med start måndag 17 oktober tvättar vi loftgångarna och balkongerna på fastigheten. Arbetet pågår under cirka 3 veckor. [2016-10-11]

Rådmansgatan 41-43: Målning av plåttak

Under vecka 40 kommer vi att måla plåten på taket på Rådmansgatan 41-43. Entreprenören kommer att ta sig upp på taket genom takluckan. Arbetet är väderberoende och om det regnar kan arbetet bli förskjutet någon dag. [2016-10-05]

Ivar Claessons gata 14: Garagestädning

Garagestädning sker onsdag 12 oktober mellan 10-13. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget. [2016-09-28]

Rökgatan 1-3: Garagestädning

Garagestädning sker fredag 7 oktober mellan 8-12. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget. [2016-09-28]

Rådmansgatan 41-43: Fasad- och taktvätt

Vecka 37 kommer vi att tvätta taket samt den norra delen av fasaden.
Innan den 12 september behöver hyresgästerna därför tömma sina balkonger på egendom. Under tvättningen måste balkongdörren och alla fönster hållas stängda, även vädringsfönster om det finns, så att ej vatten kan komma in. [2016-09-05]

Torggatan: Ny belysning för en tryggare utemljiö

Mellan vecka 35-39 kommer vi att byta ut och komplettera befintlig belysning med fler ljuskällor för en ljusare och tryggare utemiljö i området samt till energieffektivare LED-belysning. Detta gör vi runt garage, gångbanor pch parkområden på Torggatan 1-5. Arbetet innebär en del grävande. [2016-08-29]

Rådmansgatan 26 och 28: Tvättning av tak och balkonger

Under vecka 24 och 25 kommer vi att tvätta tak samt frontplåtarna på balkongerna. Arbetet börjar med Rådmansgatan 26 och vår entreprenör aviserar i trapphuset när det är helt klart.

Innan arbetet startar 13 juni är det viktigt att ni tömmer era balkonger på egendom. Under tvättningen ber vi er att hålla balkongdörren och alla fönster stängda, även vädringsfönster om det finns, så att ej vatten kan komma in. [2016-06-07]

Kristinedalsgatan 21: Målning av källare och trapphus

Under juni månad pågår målning av källare samt bättringsmålning av trapphusen på Kristinedalsgatan 21. Arbetet utförs av PFF Bygg AB och samtliga arbeten beräknas vara klara i slutet av juni. [2016-06-01]

Rådmansgatan 33: Tak- och balkongtvätt

Under vecka 21-22 tvättar vi tak och balkonger på Rådmansgatan 33. Tyvärr har arbetet tagit längre tid än beräknat. [2016-05-30]

Östra centrum: Avstängning värme och varmvatten

Onsdag 25 maj kommer Kungälv Energi stänga av värmen och varmvattnet i Östra Centrum (Ivar Claesssons gata, Trollhättevägen, Torggatan och Floragatan). Detta gör de då en trasig värmeväxlare i fjärrvärmesystemet ska bytas ut. Arbetet sker mellan 8:30 - 16:00. Kallvattnet berörs inte. [2016-05-20]

Ivar Claessons gata: Garagestädning 

Torsdag 26 maj städar vi garaget på Ivar Claessons gata mellan klockan 10-13. Under den tiden får inga bilar vara parkerade i garaget.

Rökgatan 5: Fasadmålning

I mitten av vecka 16 monteras ställning runt huset. Ställningsbyggandet tar cirka 3 dagar. Vecka 17 blir det tvättning, sedan ska huset torka under cirka 1 vecka. Vecka 19-20 målar vi träfasaden, putsen, fönsterkarmar, dörrar samt plåtdetaljer. Hela arbetet är klart i slutet av maj. [2016-04-15] 

Rökgatan 1-3: Städning av garaget!

Tisdag 12 april klockan 8-12 kommer garaget på Rökgatan att städas. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget. [2016-03-31]

Centrum: Ventilationsarbeten

Med start i slutet av vecka 14 kommer Bovent genomföra en del arbeten kopplat till ventilationen i gamla centrum. De kommer byta filter i spiskåporna på ett urval av lägenheter på Ivar Claessons gata och Floragatan, kontrollera ventilationen i några lägenhetert på Ivar Claessons gata samt bygga om fläktar i några lägenheter på Trollhättevägen och Torggatan. Berörda hyresgsäter meddelas via lapp i brevlådan om datum, tid och med kontaktuppgifter till entreprenören. [2016-03-31]

Kristinedalsgatan 21: Nu startar tak- och fasadrenoveringen

Vi har av olika anledningar inte kunnat starta i mitten av mars som vi tidigare informerat om men vecka 14 kommer ställningen runt huset att resas. Sedan kommer vi att byta taket, renovera och måla fasaden. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni. [2016-03-31]

Floragatan 3: Markarbeten

Under slutet av vecka 11 kommer markarbeten för en ny räddningsväg att påbörjas. Vi bygger en mer framkomlig räddningsväg på byggnadens östra sida. Den är till för tranport och räddning med utskjutningsstege, i händelse av brand. Detta gör vi för att förbättra brandskyddet i byggnaden. Arbetet kommer fortsätta under vecka 12 och pågår under dagtid. Arbetet utförs av Svensk Markservice AB. [2016-03-16]

Parkgatan 1: Stensättning

Om vädret tillåtet kommer vi att påbörja stensättning på Parkgatan 1 under vecka 11, enligt den skiss som arbetades fram förra året. När stensättningen är klar kommer 9 stycken odlingslådor att placeras ut. [2016-03-14]

Trollhättevägen 9-15: Vattenavstängning

Onsdag 16 mars mellan klockan 8:00 – 14:00 kommer vattnet på Trollhättevägen 9-15 att vara avstängt på grund av reparation av stammen på nummer 11. [2016-03-08]

Kristinedalsgatan: Tak- och fasadrenovering

I mitten av mars börjar vi med renovering av taket och fasaden på Kristinedalsgatan. Vi startar med att bygga ställning runt huset. Sedan kommer vi att byta taket, renovera och måla fasaden. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni. [2016-03-02]

Rexegården: Byte av rökdetektor

Under vecka 2 arbetar vår entreprenör med att byta brandlarmsanläggning och rökdetektorer på Rexegården. Då behövs tillträde till samtliga lägenheter. Berörda hyresgäster meddelas med lapp i brevlådan om dag och tid och med kontaktuppgifter till entreprenören. [2016-01-07]

Kristinedalsgatan: Relining av avloppsledningar

Vecka 2 kommer vi att renovera avloppsledningarna i bottenplattan på Kristinedalsgatan. Vi kommer att göra en relining vilket innebär att rören rensas och infodras med nytt material istället för att byta ut hela rören. Arbetet pågår under januari och februari. [2015-12-21]