Centrum

Centrum

Planerade arbeten 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning

Ivar Claessons gata 14/Floragatan 3-5: Återuppta utemiljöprojektet som påbörjades april 2017

Ivar Claessons Gata 7; Torggatan 3: fönsterbyte. Planerades till 2017 men upphandlad entreprenör kunde inte börja 2017.

Torggatan 1, 3 och 5: Moloker - underjordsbehållare för hushållssopor

Ivar Claessons gata 11, Trollhättevägen 9, Torggatan 3: Dränering