Centrum

Centrum

Östra centrum: Undersökning av fastigheter samt lägenheter

Inför framtida renoveringar genomför vi under slutet av januari tekniska undersökningar av fastigheter i centrum samt av utvalda lägenheter. Berörda hyresgäster har meddelats via brev. [2017-01-20]

Planerade arbeten 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Ivar Claessons Gata 7: fönsterbyte 
Torggatan 3: Fönsterbyte 
Gamla Torget: Fönsterbyte, byte av ytterdörr 
GA Gärdesgatan 20-26: Takunderhåll; målning av plåt på tak, byte av trasiga pannor samt snörasskydd
Rådmansgatan 33: Fasadarbeten, gavel ska kläs in med fasadskivor
Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9: Dränering, i samband med eventuell ombyggnad av marklokaler till lägenheter