Centrum

Centrum

Räkgatan 1-3: Garagestädning

Under vecka 18 städar vi våra parkeringsgarage. Under tiden städning pågår får inga bilar vara parkerade i garaget och vi ber samtliga hyresgäster med parkeringsplats att flytta sin bil innan städning börjar.

  • Rökgatans garage, torsdag 4 maj mellan 11:00 - 14:00 [2017-04-20]

Rökgatan 5: Låsbyte

24 april byter vi lås på Rökgatan 5. Nya nycklar delas ut till hyresgästerna 19 april 17-18 av fastighetsvärden. Den som inte här hemma då kan kvittera ut sina nycklar hos förvaltningskontorets kundtjänst senast 20 april. [2017-04-10]

Rexegården: Gårdsmöte om utemiljön

Onsdagen 12 april klockan 13.30 bjuder vi in till ett gårdsmöte där vi tillsammans med de boende pratar kring utemiljön och hur vi kan förbättra gården. Vi träffas på gården och pratar om utemiljön över lite fika. Med på mötet är er fastighetsvärd och förvaltare. [2017-04-03]

Östra Centrum: Filmning och spolning av avlopp i källare

Med start 10 april kommer vi etappvis under cirka  1 månad att filma avloppsledningar i källaren. Detta sker som ett led i förundersökning av byggnadernas ledningar. Vi startar 10 April på Torggatan 1 och arbetar oss sedan framåt i området. [2017-03-29]

Östra centrum: Undersökning av fastigheter samt lägenheter

Inför framtida renoveringar genomför vi under slutet av januari tekniska undersökningar av fastigheter i centrum samt av utvalda lägenheter. Berörda hyresgäster har meddelats via brev. [2017-01-20]

Planerade arbeten 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Ivar Claessons Gata 7: fönsterbyte 
Torggatan 3: Fönsterbyte 
Gamla Torget: Fönsterbyte, byte av ytterdörr 
GA Gärdesgatan 20-26: Takunderhåll; målning av plåt på tak, byte av trasiga pannor samt snörasskydd
Rådmansgatan 33: Fasadarbeten, gavel ska kläs in med fasadskivor
Torggatan 5 och Ivar Claessons gata 9: Dränering, i samband med eventuell ombyggnad av marklokaler till lägenheter