Ulvegärde

Ulvegärde

Planerade åtgärder 2018

Alla: Genomgång av samtliga tvättstugor och uppdatering av utrustning.

Byte till LED-belysning i utemiljön.