Olseröd

Olseröd

Planerade åtgärder 2017

Nedanstående arbeten är planerade att utföras 2017 men är beroende av personella resurser, upphandlingar och utfallet av förhandlingarna av 2017-års hyresnivåer.

Olserödsgatan: Fasadrenovering

  • Tvätt, målning och åtgärd av rötskador på låghus
  • Tvätt av höghusens fasader