Fridhem

Fridhem

Byte av frånluftsfläktar

Under oktober månad kommer vi byta frånluftsfläktarna på yttertaket med adress Tvetgatan 269-273. Onsdagen den 12 oktober kommer en mobilkran ställas upp vid sidan av byggnaden en stund på dagen, för upplyft av fläktarna. Sedan fortsätter arbetet med bytet av de nya fläktarna under vecka 41-43, den dagen som byte av fläkt sker, så stängs ventilationen av i er uppgång, injustering av fläkthastighet kommer att utföras någon/några dagar efter montering, vilket kan göra att ventilationen går på högre varvtal fram till dess.

Planerade åtgärder 2016

  • Värmeinjustering - Projektet är avblåst tills vidare då undersökning visat att ombyggnad av undercentraler krävs innan en injustering av värme görs.