Vill du bo tryggt, nära och lantligt?

Diseröd - tryggt, nära och lantligt

Diseröd är en ort som ska utvecklas och växa. Här ska ett attraktivt och levande centrumområde byggas och ett varierat utbud av bostäder skapas. Här planerar vi att bygga mellan 30 och 40 hyresrätter i två- till trevåningshus.

Diseröd ligger 7 kilometer från Kungälv med cykelbana hela vägen. Flera planarbeten är aktuella i orten som kan komma att växa med cirka 400 bostäder. Idag är merparten av bostäderna som finns i Diseröd villor. Vi har 12 seniorlägenheter i orten men vi bedömmer att här behövs fler hyresrätter.

Därför vill vi bygga 30-40 lägenheter i Diseröds centrala delar på den yta som idag ligger norr om återvinningscentralen. I närheten av vårt planerade bostadsområde har kommunen som avsikt att det ska byggas både en förskola samt ett allaktivitetshus samt ett centrumhus med matbutik. Våra bostäder kommer att ligga nära service och kollektivtrafik.

Just nu pågår planering av projektet och beslut ska fattas av vår styrelse innan upphandling av entreprenad kan ske.

Läs mer om vad som händer i Diseröd på www.kungalv.se/diserod.

Uppdaterad 2017-01-23

 

Vill du bo i Diseröd?

Registrera dig som bostadssökande i vår bostadskö.

Tidplan (preliminär)

Våren 2017: planering
Hösten 2017: upphandling
Början 2018: byggstart
Sommaren 2019: inflytt

 

Illustrationer, Markgren akritektur AB. Observera att dessa endast är förslag på möjlig utformning.