Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Kongahällagatan 2-4: Vattenavstängning

Torsdag 19 oktober mellan 8-16 behöver vi tyvärr stänga av vattnet på Kongahällagatan 2-4 på grund av arbetet med ombyggnaden av värmesystemet. [2017-10-16]

Kongahällgatan 32-38: Bättre belysning i källarutrymmen

Vecka 42-46 byter vi armaturer i källarförråd, källargångar och cykelrum. Det blir nya rörelsestyrda ledarmaturer. Arbetet pågår i ungefär en vecka per hus och belysningen kommer tyvärr tidvis att vara avstängd. [2017-10-03]

Tvetgatan: Målning av entrépartier

Vecka 40 påbörjar vi arbetet med att tvätta och måla entrépartierna på Tvetgatan 269-273. Målning sker både på insidan och utsidan.[2017-10-02]

Gråbrödragatan 2-28: Periodiskt lägenhetsunderhåll

Vecka 41 startar arbetet med det periodiska lägenhetsunderhållet på Gråbrödragatan 2. Arbetet pågår fram till början av 2018 då det avslutas på nummer 28. Cirka 1 vecka innan tillträdet önskas till lägenheten blir hyresgästerna kontaktade av entreprenören med startdatum för just deras lägenhet. [2017-10-02]

Rådmansgatan 41-43: Balkongmålning

Mellan vecka 39-44 tvättar och målar vi balkongerna i fastigheten. Arbetet är väderberoende. Innan arbetena startar behöver hyresgästerna flytta eventuell privat egendom från balkongen. [2017-09-19]

Torggatan 1-3: Byte av ledningar samt stängning av p-platser

Vi måste tyvärr byta dränerings- och dagvatten-ledningar i marken på Torggatan 1:s baksida samt gaveln på grund av fuktproblem i källaren. Detta innebär att samtliga parkeringar behöver stängas av under en period samt att de sophus som finns på Torggatan 1 A-C vid entréer måste rivas. Tillfälliga soputrymmen kommer provisoriskt placeras på grönytan mellan Torggatan 3 och Torggatan 1.

Preliminär tidplan:
• Rivning av befintliga sophus startar måndag vecka 34 samt stängning av parkeringar sker fredag vecka 34.
• Markarbeten startar vecka 35 och arbetet exklusive asfaltering beräknas vara klart vecka 38.
• Preliminärt kan parkeringen användas vecka 39-41 men avstängd under asfalteringen vecka 42. [2017-08-15]

Skolvägen: Tvätt och målningsarbeten

Mellan vecka 34-43 arbetar vi med att tvätta och måla fasader och komplementbyggnader på Skolvägen i Ytterby. [2017-06-16]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...