Underhåll och renoveringar

Underhåll och renoveringar - aktuellt just nu

Rapphönan: Montering nya källardörrar

Under vecka 34–36 kommer vi att montera nya dörrar i källaren in till lägenhetsförråd, barnvagn/cykelrum och tvättstugor. Arbetet utförs för att förbättra säkerhet och trivsel samt som förberedelse för en framtida ändring av låssystem, till så kallat Aptus. Befintliga lås monteras tillbaka i de nya dörrarna tillsvidare, vilket innebär att ni har tillgång till berörda utrymmen precis som vanligt under och efter arbetet. [2017-08-17]

Torggatan 1-3: Byte av ledningar samt stängning av p-platser

Vi måste tyvärr byta dränerings- och dagvatten-ledningar i marken på Torggatan 1:s baksida samt gaveln på grund av fuktproblem i källaren. Detta innebär att samtliga parkeringar behöver stängas av under en period samt att de sophus som finns på Torggatan 1 A-C vid entréer måste rivas. Tillfälliga soputrymmen kommer provisoriskt placeras på grönytan mellan Torggatan 3 och Torggatan 1.

Preliminär tidplan:
• Rivning av befintliga sophus startar måndag vecka 34 samt stängning av parkeringar sker fredag vecka 34.
• Markarbeten startar vecka 35 och arbetet exklusive asfaltering beräknas vara klart vecka 38.
• Preliminärt kan parkeringen användas vecka 39-41 men avstängd under asfalteringen vecka 42. [2017-08-15]

Ullstorp: Tvätt- och målningsarbeten

Vecka 26 startar arbetet med att tvätta och måla fasader och komplementbyggnader i Ullstorp. Arbetet beräknas vara helt färdigt vecka 39. [2017-06-16]

Skolvägen: Tvätt och målningsarbeten

Mellan vecka 34-43 arbetar vi med att tvätta och måla fasader och komplementbyggnader på Skolvägen i Ytterby. [2017-06-16]

Kongahällagatan 2-38: Markarbeten

Vecka 18 startar vi markarbeten för fjärrvärmen i området. Varje bygnad ska förses med en egen fjärrvärmecentral för separat styrning av värmen. Markarbetena kommer att pågå mellan vecka 18-29 samt 32-40. [2017-04-21]

Vad händer i mitt område?

Här hittar du fler pågående och planerade underhålls- och renoveringsarbeten i våra bostadsområden.

Läs mer...