Nöjd-Kund-undersökning

Vårt mål är nöjdare hyresgäster

Vi arbetar hårt för nöjdare hyresgäster. Samtliga boende hos oss får någon gång under året möjligheten att besvara en hyresgästundersökning. Under 2015 valde 34 procent av våra hyresgäster att göra detta.

Sedan 2011 mäter vi nöjdheten löpande. En tolftedel av beståndet får Nöjd-Kund-undersökningen varje månad istället för som tidigare vartannat år. På så sätt fångar vi snabbare upp missnöje och kan sätta in åtgärder mot olika problem.

68 % av våra hyresgsäter är nöjda eller mycket nöjda med oss som hyresvärd. 2015 lyckades vi bland annat förbättra nöjdheten med underhållet, fastighetsskötsel och information.